ValikkoValikko
Avek Esitysratkaisut

Case: Ylä-Savon Sote

 

Paperiviesteistä digiaikaan

Ylä-Savon SOTE halusi selkeyttää ja uudistaa viestintäänsä tämän päivän vaatimuksia vastaavaksi. Tarve uudenlaiselle viestimiselle syntyi niin asiakkaiden kuin organisaation kokemuksista. Lähtökohtana oli tarjota asiakkaille entistä selkeämpää informaatiota sekä keskittää viestiminen digitaalisille näytöille.

Avek Esitysratkaisut esitteli erilaisia vaihtoehtoja ja teki suunnittelutyötä aktiivisesti yhdessä Ylä-Savon SOTEn edustajien kanssa. Digitaalisten pintojen käyttöä ja niihin tehtävää sisällöntuotantoa päästiin myös kokeilemaan käytännössä, kun Iisalmen aluesairaalaan ja terveyskeskukseen asennettiin pilottina digitaaliset näytöt.

 

Asiakaslähtöisyys suunnittelun lähtökohtana

Kehittämispäällikkö Mira Ulmanen ja kehittäjä Eija Tyyskä kertovat, että Avekin ammattitaito ja näkemys olivat kullanarvoisia suunnitteluvaiheessa.

- Avekilta tultiin henkilökohtaisesti paikan päälle ja kävimme yhdessä läpi tilat, joihin infonäyttöjä asennettiin. Huomasimme pian, että heillä oli erinomainen näkemys siitä, mihin paikkoihin, minkä kokoiset ja millä kiinnitysratkaisuilla näytöt kannattaa sijoittaa. Itse lähestyimme asiaa asiakkaan näkökulmasta, mutta Avek osasi ottaa ammattimaisesti huomioon kokonaisuuden.

Infotaulut asennettiin kesän 2019 aikana, ja jo nyt on huomattu onnistuneen toteutuksen ratkaisevan aiempia ongelmia. Asiakkaita tavoitetaan viestinnällä laajemmin, liikkuipa hän missä tahansa palvelupaikassa.  

 

Luotettavaa palvelua

Avek on osoittautunut muutenkin luotettavaksi yhteistyökumppaniksi.

- Asennukset hoituivat heidän puoleltaan aikataulussa ja aina kun meillä on ollut kysyttävää, kysymyksiin on vastattu nopeasti. On ollut vähän hämmentävääkin, että kaikki, mitä on sovittu, on myös todella pitänyt, eikä meidän ole tarvinnut huolehtia tai soitella perään. Meille on jäänyt kokemus siitä, että Avekilla aidosti halutaan asiakkaan parasta. Kun esimerkiksi sopimuksen teon jälkeen markkinoille tuli uudempia malleja, Jari Rönkkö soitti ja tarjosi meille niitä vanhempien sijaan.

 

Digitaaliset pinnat mahdollistavat uudenlaisen viestinnän

Kaikkiaan infotauluja hankittiin Ylä-Savon SOTE:n alueelle 11 kappaletta. Pilottivaihe oli tarpeellinen, sillä sinä aikana huomattiin digitaalisen viestinnän hyödyt ja päästiin käytännössä harjoittelemaan sisällöntuotantoa niihin. Digitaaliset pinnat ovatkin osa suurempaa viestinnän muutosta.

- Viestintäsihteeri Arja Laajalahti on kouluttanut henkilökunnasta digiviestintävastaavia uudenlaiseen viestintään ja meillä nämä henkilöt vastaavat sisällöntuotannosta yhdessä viestintäsihteerin kanssa.   Näin harjoittelemme myös uutta tapaa viestiä ja laajentaa viestintävastuuta, Ulmanen kertoo.

Kaiken kaikkiaan infotaulut ovat mahdollistaneet kokonaan uusia lähestymistapoja ja jatkossa viestintää kehitetään edelleen. Koska myös Iisalmen ja Kiuruveden kaupungeilla on käytössään sama tekniikka, pystytään jatkossa tiivistämään yhteistyötä ja tiedottamaan tapahtumista ja ajankohtaisista asioista laajemmalla kentällä. 

- Olemme olleet hyvin tyytyväisiä lopputulokseen. Tällaisissa hankinnoissa on tärkeää, että ei hankita pelkästään infotauluja vaan myös palvelua. Avek on omalla osaamisellaan ja ammattitaidollaan tuonut tähän prosessiin juuri sitä näkemystä, jota meillä itsellämme ei projektiin lähtiessä ollut, Tyyskä tiivistää.

Takaisin edelliselle sivulle