ValikkoValikko
Avek Esitysratkaisut

Koulutukset

Esitysratkaisuiden oikeaoppinen käyttö vaatii osaamista, joka auttaa esitysratkaisuiden tehokkaassa käytössä. Osaaminen varmistetaan laadukkaalla koulutuksella.

Avek-koulutuksissa kouluttajat aktivoivat käyttäjiä kokeilemaan esitysratkaisuja.  Ensimmäinen kosketus esitysratkaisuiden käyttöön on tärkeä, jotta niiden käyttäminen lähtee täysipainoisesti eteenpäin. Avekin järjestämissä koulutuksissa opetellaan laitteiden peruskäyttöä, yleisimmät toimintaongelmat ja niiden ratkaisut käydään läpi.

Koulutus pyritään sovittamaan lähtötason ja asiakastarpeen mukaan. Parhaan tuloksen koulutuksilla varmistaa useammalla koulutuksella: sopiva määrä opittavaa kerrallaan antaa parhaan lopputuloksen. Koulutusryhmien koko suunnitellaan siten, että kaikki saavat kosketuksen esitysratkaisuiden käyttöön koulutustilanteessa. Avek järjestää syvemmälle meneviä koulutuksia yhdessä laitteiden maahantuojien ja yhteistyökumppanien kanssa.

Avek järjestää koulutuksia sekä yrityksille että kouluille.