ValikkoValikko
Avek Esitysratkaisut

Oppimisympäristö

Oppiminen ja opettaminen ovat läpikäymässä historiansa merkittävintä muutosta. Koulutusala on kohdannut voimakkaan muutospaineen opiskelijoiden roolin muuttuessa tiedon vastaanottajasta tiedon jalostajaksi ja tuottajaksi. Teknisen kehityksen lisäksi rohkaisevat uudet koulutuskäytännöt ovat mullistamassa ja uudistamassa koko oppimisen käsitteen. Tekniikan rooli onkin palvella ja joustaa parhaiden käytäntöjen hyödyntämisessä ja antaa asiantuntijoille parhaat edellytykset keskittyä opetustyöhön. Mahdollistamalla uusia tapoja voimme saavuttaa kansainvälisesti vertailun kestävää laatua ja tehokkuutta.

Kokeneen asiantuntijamme tekemä nykytilan kartoitus antaa hyvän pohjan jatkosuunnittelulle ja toteutukselle. Kartoituksessa käymme läpi nykytilanteenne tarpeiden, tekniikan ja tilojen osalta.  Kartoituksen pohjalta laadimme kokonaissuunnitelman, jossa huomioimme nykytilanteen  ja ennakoimme tulevaisuutta. Suunnitelman pohjalta voimme sopia tavoiteltavasta kokonaisuudesta ja sen toteuttamisesta.

Testaamme toteuttamisvaiheen päätteeksi kaikki toiminnot ja varmistamme kouluttamalla, että  käyttäjät osaavat hyödyntää palvelun ominaisuuksia. Ylläpitopalvelumme huolehtii jatkossa, että palvelu toimii halutulla tavalla.