ValikkoValikko
Avek Esitysratkaisut

Arffman Constulting

Avek on järjestänyt Arffman Consulting:n koulutustilaisuuksia varten kerralla 15-16 tietokonetta, jotka ovat yrityksen käytössä pääsääntöisesti 3-8 viikkoa kerralla. Myös Avekin videoneuvottelulaitteita, taulu-televisioita ja muita AV-laitteita on vuokrattu tarvittaessa. Vuokraaminen on koulutusyritykselle luonteva tapa kasvattaa kapasiteettia lyhytaikaista tarvetta varten.

Yritys halusi vapauttaa resursseja ydintoimintaan

Arffman Consulting on valtakunnallisesti toimiva aikuiskoulutusyritys, joka on yksi maan suurimmista yksityisistä aikuiskoulutukseen keskittyneistä yrityksistä. Vuonna 2010 Arffman Consulting järjesti 113 koulutusta ja näiden sisällä lähes 76 000 opiskelijatyöpäivää. Arffman Consulting Oy:n asiakkaita ovat julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiot.

Vuonna 2009 yritys uudisti koulutustietokoneitansa ohjelmistoja ja samalla vähensi omien koulutuksissa käytettävien tietokoneidensa määrää.  Osa ATK-konekannasta päätettiin ulkoistaa vuokraamalla laitteet ja vapauttamalla näin henkilöstöresursseja ydintoimintaan. Yhteistyökumppania etsiessä tärkeinä tekijöinä olivat joustavuus, nopeat toimitusajat, luotettavuus ja kustannustehokkuus. Huolellisen valintaprosessin kautta Arffman päätyi Avek Esitysratkaisuihin.

Nykyaikaiset koneet koulutuksiin

Arffman Consulting käyttää Avekin vuokrauspalveluja jatkuvasti ja lähes kaksivuotisen taipaleen aikana yhteistyö on osoittautunut erittäin toimivaksi. Avek on järjestänyt koulutustilaisuuksia varten kerralla 15-16 tietokonetta, jotka ovat yrityksen käytössä pääsääntöisesti 3-8 viikkoa kerralla. Myös Avekin videoneuvottelulaitteita, taulu-televisioita ja muita AV-laitteita on vuokrattu tarvittaessa. Vuokraaminen on koulutusyritykselle luonteva tapa kasvattaa kapasiteettia lyhytaikaista tarvetta varten.

-Avek on pieni, notkea ja palveluhaluinen yritys jota voimme suositella varauksetta, sanoo Affman Consultingin Antti Kansanen.

Avek on poikkeuksetta onnistunut laitetoimituksissa. Laitteet ovat aina vastanneet käyttötarvetta ja ATK-tuki on toiminut sujuvasti ja vaivattomasti. Suurin säästö syntyykin juuri huoltokustannuksista ja siitä, että  Arffman voi kanavoida henkilökunnan resurssit oikein. Avek toimittaa yritykselle käyttövalmiit ja huolletut laitteet, sekä määrää nimetyn ATK-tukihenkilön. Kouluttajatiimi pystyy siten työskentelemään vailla huolta laiteongelmista ja saavuttamaan tavoitteensa vaivattomammin. Koulutusten sujuvuus ja laatu paranee, kun aikaa ei tarvitse uhrata laiteongelmien ratkomiseen ja esitystekniikan valmisteluun.

Yhteistyö on ollut mutkatonta

Yhteistyö yritysten välillä on mutkatonta. Arffman Consulting on saanut yhteyshenkilön, joka on aina ajan tasalla, tuntee asiakkaansa tarpeet ja pystyy tarvittaessa reagoimaan nopealla aikataululla. Avek siis tarjoaa kokonaisvaltaisen palvelukokonaisuuden pelkän laitevuokrauksen sijaan. Palvelualttius ja vastuunkanto lähtevät jo henkilökohtaiselta tasolta mahdollistaen luotettavan ja pitkäikäisen kumppanuussuhteen.
Arffman on ollut erittäin tyytyväinen Avek Esitysratkaisujen palveluihin ja parhaillaan suunnittellee yhteistyön laajenemista. On luontevaa jatkaa toimintaa erinomaiseksi havaitun yhteistyökumppanin kanssa.

Takaisin edelliselle sivulle