ValikkoValikko
Avek Esitysratkaisut

Pelastusopisto

Pelastustoiminnan johtajan vastuulla on tilanteen kokonaishallinta, johto ja viestintä. Pelastustoiminnan johtamistaitojen oppimiseen on Pelastusopistolla kehitetty simulaatio-opetusta ja siihen liittyvää virtuaalista toimintaympäristöä.

Monipuoliset toimintaympäristöt Pelastusopistolla

Pelastusopistossa järjestetään pelastustoimen ja hätäkeskusten ammatillista perustutkintokoulutusta, koulutetaan viranomaisia varautumaan häiriö- ja poikkeustilanteisiin sekä valmennetaan kansainvälisiin siviilikriisihallintatehtäviin. Sisäasiainministeriön alainen Pelastusopisto on toiminut Kuopiossa vuodesta 1992. Henkilökuntaa opistolla on noin 130 ja opiskelijoita lähiopetusjaksoilla 400–500.

Pelastajan ja hätäkeskuspäivystäjän koulutusohjelmat sisältävät paljon harjoittavaa opetusta kuten tulipalojen sammutusta, kemikaalivahinkojen torjuntaa, pelastustehtäviä ja loukkaantuneiden ensihoitoa. Pelastajilla tärkeä opiskeluympäristö on opiston 35 hehtaarin harjoitusalue koulutuskenttineen, hätäkeskuspäivystäjille simulaattoriympäristö. Opiskeluympäristöt vastaavat työelämän olosuhteita. Pelastustoiminnan johtajan vastuulla on tilanteen kokonaishallinta, johto ja viestintä. Pelastustoiminnan johtamistaitojen oppimiseen on Pelastusopistolla kehitetty simulaatio-opetusta ja siihen liittyvää virtuaalista toimintaympäristöä.

Toimintaympäristönä ovat mm. johtamissimulaattori ja johtoautossa erilaiset laitteet ja ohjelmistot, kuten SMART Board -esitystaulut. Yhteistyötä ovat olleet tekemässä muun muassa Avek Esitysratkaisujen Toni Hynninen, Pelastusopiston yliopettaja Matti Honkanen, vanhempi opettaja Tapio Neuvonen ja atk-suunnittelija Timo Rissanen.

-Kriisitilanteiden, kuten onnettomuusharjoitusten, suunnittelu ja toteuttaminen vievät aikaa ja rahaa. Oppilaitoksen rooliin sopii luontevasti kehittää ja hakea oppimista tukevia uusia tapoja testata ja läpikäydä tositilanteita kustannustehokkaasti. Olemme tehneet useita vuosia töitä johtamissimulaatioiden kehittämiseksi, toteaa Timo Rissanen.

Ainutlaatuinen SMART Board -tekniikka palvelee johtoautossa

Pelastusopiston käytössä on muun muassa johto- ja sammutusautoja, säiliö-, kalusto-, vahingontorjunta- ja pelastussukellusautoja sekä ambulansseja. Johtoautossa on Suomen oloissa ainutlaatuista pelastustoiminnan johdon käyttöön suunniteltua ja toteutettua SMART Board -esitystaulutekniikka mm. Word, Firestudio, karttasovellus ja Excel-pohjaisessa sovelluksessa.

Johtoautossa käytettävä SMART Board –esitystekniikka poikkeaa tavallisesta SMART-esitystekniikasta oleellisella tavalla. Tavallisessa SMART Boardissa kuva projisoidaan kosketusherkälle valkoiselle taululle. Johtoautossa käytetään näyttöä ja sen edessä infrapunaverhoa kosketuksen tunnistamiseen. Pelastusopiston Matti Honkanen istahtaa johtoauton pelastustoimen johtajan tuolille ja kytkee tietokoneen päälle. Pian johtoauton takaseinän SMART Boardin -näytöllä näkyy tilannepäiväkirjaa, lehdistötiedotetta sekä satelliitti- ja pohjakaaviokuvaa, joita Honkanen käsittelee kosketuksella.

- Pelastustoiminnan johtajan on helppo pitää johtotiimi ajan tasalla. Vaikka toimijoita on paljon, kokonaiskuva pysyy tehokkaasti hallinnassa SMART Board -esitysnäytöllä. Tilanteen kannalta tärkeät dokumentit ja tilannekatsaukset saadaan jatkojalostettua ja jaettua eri viranomaisille SMART Boardin avulla, esimerkkinä mainittakoon vaikka lehdistötiedotteiden välittäminen sähköisesti medialle.

- Valkotaulu on edelleen käyttökelpoinen, mutta siihen verrattuna SMART Board -esitystaululla tilannekuvaa pystytään paremmin käsittelemään. Tilanteen edetessä vanhaa tietoa ei tarvitse pyyhkiä pois, tiedot voidaan tallentaa ja tarvittaessa ottaa uudestaan käyttöön. Yksityiskohtien korostaminen ja valmiiden symbolien käyttö on helppoa, kertoo Honkanen.

Johtoauton sisätiloissa mahtuu työskentelemään kerralla 5–6 henkeä. Markiisilla ja telttakatoksella saadaan johtoauton ulkopuolelle lisätilaa. Telttakatos suojaa viimalta, sateelta ja pakkaselta. Johtoautossa ovat tarvittavat viesti, atk-valmiudet ja satelliittipaikannus gps-järjestelmä. Tiedonsiirtoa eri toimijoiden kesken voidaan helposti testata ja tutkia.

-SMART Boardilla työskentely on vuorovaikutteista, vaikka toimijat eivät ole fyysisesti samassa tilassa. Oppilaitoksena joudumme miettimään, miten oppimista tukevat ratkaisut vievät teknisiä ja taloudellisia resurssejamme. Onneksi odotustilanteita ei tarvitse harjoitella. Kaikkien aikaa säästetään keskittymällä todellisiin riskikohteisiin, toteaa Timo Rissanen.

Savua ja liekkejä firestudiolla

Avek Esitysratkaisujen toimittama SMART Board -taulujärjestelmä otettiin Pelastusopiston johtamissimulaattorissa opetuskäyttöön. Avek Esitysratkaisut koulutti opettajat käyttämään SMART Board -tekniikkaa.

-Opettajat ja opiskelijat ovat omaksuneet nopeasti uusien opetusvälineiden käytön. Tekniikka ei ole varastanut huomiota oppimiselta. SMART Boardissa on hyvää sen vuorovaikutteisuus. Tilanteisiin voidaan koska tahansa palata, kerrata tilanteet uudestaan läpi, tallentaa ne muistiin ja keskittyä olennaisiin toimintatapoihin. Notebook-ohjelmiston saa myös käyttöön muissa koneissa, kertoo Honkanen. Matti Honkanen lisää SMART Boardin näytölle rakennuksen pohjakaavion ympäristöineen. Pian savupilvet leijuvat oletetuissa palokohdissa. Samanaikaisesti kahdella muulla näytöllä seuraamme, miten rakennuksen rappukäytävän eri kerroksissa liikutaan. Näytöllä olevat valokuvat luovat todellisen tunteen huoneistopalosta savuineen ja liekkeineen.

Takaisin edelliselle sivulle